SomaHimi.org
 තෙරුවන.ඕර්ග්
 Threegems.org
 Vidarshana.org
 Jeevithaya.org
 Thinkup.today
මූණු පොත
Title Horizontal Line Shadow Title Horizontal Line
අලුත්   ලිපි   රූප   වීඩියෝ   භාගත   ඇමතුම්
අලුත්   ලිපි   රූප   වීඩියෝ   භාගත   ඇමතුම්
නව අරහාදී බුදු ගුණ මෙනෙහි කරමු 1

ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා!

ප්‍රකාශනය: 2018-10-16 — අලුත් කිරීම: 2018-10-18


ලොකු රූපය ලබාගන්න රූපයට ක්‍ලික්‍ කරන්න.

බුදුපියාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුන නවයකින් යුතුවූ සේක.

“ඉතිපි සො භගවා – අරහං – සම්මා සම්බුද්ධෝ
ව්ජ්ජාචරන සම්‍පන්නො – සුගතෝ – ලෝකවිදූ
අනුත්තරෝ – පුරිස ධම්ම සාරථී
සත්තා දෙව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති.”

අරහං බුදු ගුණය

නිකෙලෙස් බුදුරජාණන් වහන්සේ රාග ද්වේෂ මෝහ යන අකුසල් මුල් සිඳ දැමූ හෙයින් ද රහසින්වත් පව් නොකරන හෙයින් ද දෙවි මිනිසුන් සියල්ලන්ගෙ පූජාවට සුදුසුවන හෙයින්ද අරහං නම් වන සේක.

සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය

කිසිවකුගේ උපදේශයකින් තොරවම පරම සත්‍යය අවබෝධකොට ගත් හෙයින් ද ඒ අවබෝධකරගත් ධර්මය මනාකොට දේශනා කරන ලද හෙයින් ද සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.

විජ්ජාචරණසම්පන්න ගුණය


“ලෝක විදු බුදු ගුණය 1 — අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය ස්වාමින් වහන්සේ.” වීඩියෝව නරඹන්න වීඩියෝවට ක්‍ලික්‍ කරන්න. සම්පුර්ණ වීඩියෝව මෙතන නරඹන්න >
  • පුබ්බේ නිවාසානුස්සති
  • චුතූපපාත
  • ආසවක්ෂය
  • පරචිත්ත විජානන
  • දිබ්බ චක්කු
  • දිබ්බ සොත
  • ඉනද්‍රිය පරෝපරියත්ත
  • ඉද්ධිවිද

යන මෙ අෂ්ඨ විද්ධ්‍යා ‍වන්ගෙන් සමන්විත හෙයින් ද චරන හෙවත් ශිලයෙහි පිහිටා සිටි බැවින්ද විජ්ජා වරන සම්පන්න ව‍න සේක.

සුගත ගුණය

මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුන්දර නිවන් මග අවබෝධ කොට සුන්දර නිවනට වැඩමකළ නිසා සුගත නම් වන සේක. සුගත නම් වන සේක. සුගත නම් වන සේක.

ලෝකවිදු ගුණය

මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු බඹ ලොවද, සියලු දෙව් ලොවද, මිනිස් ලෝකයද, ප්‍රේත ලෝකයද, තිරිසන් ලෝකයද, නිරයද, දස දහස් සක්වළද, සැබෑ තත්වය අවබෝධ කොට එම සියලු ලෝක වලින් නිදහස් වුණු නිසා ලෝකවිදු වන සේක. ලෝකවිදු වන සේක.


ලොකු රූපය ලබාගන්න රූපයට ක්‍ලික්‍ කරන්න.

අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී ගුණය

මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දමනය කළ නොහැකි බ්‍රහ්මයන්, දෙවියන්, මිනිසුන්, ඇතුළු සත්වයන් මහා කරුණාවෙන්, මහා ප්‍රඥාවෙන්, ප්‍රතිහාර්යයෙන් දමනය කර සැනසීම ලබාදීමට කටයුතු කළ නිසාද, සත්වයන් දමනය කරන්නන් අතර ලෝකයේ අග්‍ර වූ නිසාද, අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී නම් වන සේක. අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී නම් වන සේක. අනුත්තර පුරිසදම්මසාරථී නම් වන සේක.

සත්තා දේව මනුස්සානං ගුණය

මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණ ඇති දෙව් මිනිසුන්ට, මෙලොව දියුණුව පිණිසද, පරලොව සුගතිය පිණිසද, උතුම් නිර්වාණාවබෝධය පිණිසද, ශ්‍රී සද්ධර්මය මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාල නිසා සත්තා දේව මනුස්සානං වන සේක. සත්තා දේව මනුස්සානං වන සේක. සත්තා දේව මනුස්සානං වන සේක.

බුද්ධ ගුණය


“බුදු සරණ (Buddhist Song) 1.” වීඩියෝව නරඹන්න වීඩියෝවට ක්‍ලික්‍ කරන්න. සම්පුර්ණ වීඩියෝව මෙතන නරඹන්න >
මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් අවබෝධ කරන ලද උතුම් ධර්මය අන් අයටද අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ නිසා බුද්ධ වන සේක. බුද්ධ වන සේක. බුද්ධ වන සේක.

භගවා ගුණය

මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියළු සම්බුදු ගුණ දරා ගැනීමට තරම් භාග්‍ය ඇති නිසා භගවා වන සේක. භගවා වන සේක. භගවා වන සේක.

ඒ තිලොවග බුදු පියාණන් වහන්සේ නිවනින් සැනසෙන තුරා මම සරණ කොට ගනිමි.

“බුද්ධං ජීවිත යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි.
යෙච බුද්ධා අතීතාච – යෙච බුද්ධා අනාගතා
පච්චුප්පංනාචයේ බුද්ධා – අහං වංදාමි සබ්බදා
නත්තිමෙ සරණං අංඤං – බුද්ධෝමෙ සරණං වරං
එතෙන සච්ඡවජ්ජේන – හොතුමෙ ජය මංගලං
උත්තමං ගෙන වංදෙහං – පාදපං සුවරුත්තමං
බුද්දොයො කලිතො දොසො – බුද්ධො කමතුතං මමං.”

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!

උපුටා ගැනීම: http://bodusisila.blogspot.com/2011/02/blog-post_4698.html

අදාළ:
වඳිමු බුදුගුණ අරුත දැනගෙන, නව අරහාදී බුදු ගුණ 1​ — අතිගරු නාඋයනේ අරියධම්ම නායක ස්වාමීන්වහන්සේ [වීඩියෝ]

අරහන් බුදු ගුණය Arahan Buddha Quality 2 [Pictures — External >>]

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි! May The Triple Gem Bless You! [Pictures — External >>]

Download Template Image #1 >

අපමණ පුද ලද බුදු හිමි ගුණ කඳ 1
 
තෙරුවන් ගුණ හඳුනා ගනිමු 1

අරහාදී බුදු ගුණ 1

තුන්ලෝ තතු ලෙස දත් ලෝකවිදූ බුදුගුණය 1

සාහිත්‍යකරුවා දුටු බුදු ගුණ 1

අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන දැන ගනිමු... 1
 
බුදු ගුණ අනන්ත යි! 1

කපිලවස්තු ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු පුරාණය 1

දස පෙරුම් දම් 1

සියලු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනාව 1

අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 1